Martin Olšan je aktívnym športovcom, venuje sa triatlonu, kde dosahuje vynikajúce výsledky. Už popri štúdiu na športovej škole študoval dva roky masérstvo a další rok fyzioterapiu, zdravotné telesné cvičenia a psychológiu športu. Po skončení školy sa v týchto oblastiach neustále zdokonaľoval, získaval nové poznatky a skúsenosti, napríklad aj z oblasti tejpovania.

Martin Olšan

MASÉR